Väggspackel, W 820 Superfinish

Väggspackel, W 820 Superfinish

10253
199 kr
Gipsbaserat finspackel för bred-/skarvspacklingar med pappremsa och spacklingar av ojämnheter. Bildar ett spänningsfritt underlag före tapetsering och målning på vägg/tak. Kan spacklas i tunna resp. tjocka skikt. Mycket drygt, lättarbetat och diffusionsöppet. Ej vid tillskjutande fukt. Materialåtgång: ca 0,9 kg/m²/mm. Bearbetningstid: ca 1 timme (20°C). Täta, glatta, icke sugande ytor primas med ARDEX P51/ P3.