Uteplats
Uteplats
Uteplats

Uteplats

10121
Brytbar träolja för utomhus
199 kr
Uteplats är en vattenburen träolja avsedd för årlig behandling av tryckimpregnerat trä, samt hårda träslag som teak och ek. Uteplats har mycket god förmåga att tränga in i och försegla träets porer. Behandlingen gör träet fräscht och vattenavvisande och skyddar mot uttorkning och sprickbildning. *Uteplats består av upp till 87% av den totala mängden organiskt kol ersatt med biobaserat kol, (uppmätt enligt ASTM D6866-18), vilket innebär att 21% av det totala produktinnehållet är biobaserat.