Träskydd Altan

10738
SEK 199
Träskydd Altan ger vackra träytor med minimalt underhåll. Effektivt träskydd för altaner, trappor, bryggor och liknande träytor utomhus. Minskar behovet av årligt underhåll Ger en ljust silvergrå, vacker och långsiktigt hållbar träyta. Bygger på kiselteknologi som tränger in i och stärker träfibrerna från grunden och skapar ett kraftfullt skydd mot påväxt av alger, mögel och svamp. Åtgång: 5m²/liter. Bra miljöval. Detta är en helt naturlig utfällning av kisel som visar att ditt trä är mättat av behandlingen.