Tät Fog

Tät Fog

10075
Fog för våtutrymmen, blåtonad
199 kr
Tät Fog är en fogmassa för våtutrymmen. Med den kan du täta upp till 30 mm breda fogar och springor och jämna ut hörn och takvinklar och övergångar mellan olika material. Tät Fog är elastisk, övermålningsbar, akrylatbaserad och kan användas på betong, tegel, sten, klinker, marmor, PVC, aluminium, stål, glas och trä m.m. Tät Fog ingår i Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll.