Spackelmassa RF Patron

10747
Färdigblandad lättfiller massa i patron. Upp till 15 mm utan kompression. Inom- och utomhus till väggar, tak samt fasader. ARDEX RF används till spackling av springor, hål och sprickor. ARDEX RF är även utmärkt till fogning av socklar, fönster, dörrar osv
SEK 199