Spackelmassa RF Patron

Spackelmassa RF Patron

10747
199 kr
Färdigblandad lättfiller massa i patron. Upp till 15 mm utan kompression. Inom- och utomhus till väggar, tak samt fasader. ARDEX RF används till spackling av springor, hål och sprickor. ARDEX RF är även utmärkt till fogning av socklar, fönster, dörrar osv