Skivspackel

Skivspackel

10008
Smidig konstistens att sätta papperremsa i
199 kr
Skivspackel är speciellt framtaget och anpassat för fogspackling med pappersremsa på gipsskivor. Det är ett traditionellt inomhusfinspackel för i- och skarvspackling på skivmaterial. Den smidiga konsistensen gör att pappersremsan klistras i spackelfogen på bästa sätt. Skivspacklet är tonat för att matcha kulören på gipsskivans papp. Det kan även användas för finbredspackling. Skivspackel tillhör den typ av spackel som rekomendeas i publikationen "Ytbehandling av gipskivor" (YBG). Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.