SCHELLACK, FLINGOR, NITOR

SCHELLACK, FLINGOR, NITOR

10881
199 kr
Till kvistlack, sigillack, polityrer. Lösligt i sprit som t.ex. röd etanol.