SCHELLACK, FLINGOR, NITOR

10881
SEK 199
Till kvistlack, sigillack, polityrer. Lösligt i sprit som t.ex. röd etanol.