Rullspackel Grov

10009
Grått grovt rullspackel
SEK 199
Rullspackel Grov är ett färdigblandat smidigt lätt grovgraderat rullspackel för bredspackling i tjocka skikt på puts, betong, lättbetong och skivmaterial inomhus. Spacklet är mycket lätt att applicera och fördela ut över ytan med hjälp av en roller. Rullspackel Grov har mycket god fyllnadsförmåga. Spacklet är smidigt och grått till färgen. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.