Regnstopp
Regnstopp

Regnstopp

10087
Impregneringsmedel mineraliska ytor 
1 kr
Regnstopp är ett impregneringsmedel för obehandlade, sugande mineraliska ytor som puts, betong och frostfritt tegel. Det kan även användas på gamla eroderade ytor. Regnstopp förhindrar att ytan absorberar vatten när det regnar men gör samtidigt ytan öppen för vattenånga så att fasaden kan andas. Detta minskar risken för frostsprängning. Dessutom hindras smuts att tränga in i underlaget, vilket gör rengöringen lättare. En utmärkt produkt för takpannor av tegel eller betong och omålade konstruktioner av betong som pelare, ytor på broar mm. Om man vill måla över en yta behandlad med Regnstopp bör man använda Mineral grundfärg för att få optimal vidhäftning.