Mineral primer

Mineral primer

10067
Grundmålning för bra fuktskydd
199 kr
Mineral Primer är en alkalibeständig, silikonbaserad primer för mineraliska ytor som ger ett bra fuktskydd. För ytor som inte behöver grundas eller där vidhäftning inte är något problem blandas Mineral Primer direkt i täckfärgen vid målning av första färgskiktet, därmed sparar man en strykning. Mineral Primer används tillsammans med Puts Täckfärg, Granit Täckfärg, Betong och Garage.