Kombispackel
Kombispackel

Kombispackel

10038
Grått medelgraderat på säck & 15 liters burk
199 kr
Kombispackel är ett grått medelgraderat lättspackel för användning inomhus, speciellt framtaget för applicering med roller och spackelspruta. Godkänt för remsa och lämplig för bazooka och box. Kombispackel är avsett för bred- och skarvspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial. Kombispackel har mycket god fyllnadsförmåg, och den blir ännu bättre om du låter spacklet dra en stund innan du slätar ut det. Kombispackel är lättarbetat och ljusgrått till färgen. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.