Handspackel Våt
Handspackel Våt
Handspackel Våt

Handspackel Våt

11071
Svanenmärkt lättspackel för våtutrymmen
1 kr
Handspackel Våt är ett svanenmärkt lättspackel speciellt anpassad för våtutrymmen inomhus. Spacklet är avsett för skarv-, bred- och ispackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial i våtutrymmen där du vill ha en hård och våtstark yta. Det har en smidig konsistens och är lätt att applicera samt har en god fyllnadsförmåga och är grågrön till färgen.Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.