Handspackel Skarv

11063
Godkänd för spackling av pappersremsa
SEK 1
Alcro Handspackel Skarv är speciellt framtaget och anpassat för fogspackling med pappersremsa på gipsskivor. Den smidiga konsistensen gör att pappersremsan klistras i spackelfogen på bästa sätt. Spacklet är tonat för att matcha kulören på gipsskivans papp. Det kan även användas för bredspackling där en fin slutyta önskas. Handspackel Skarv tillhör den typ av spackel som rekommenderas i publikationen "Ytbehandling av gipskivor" (YBG).Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.