Handspackel Grov
Handspackel Grov

Handspackel Grov

11069
Grovgraderat lättspackel
1 kr
Handspackel Grov är ett grovgraderat lättspackel för användning inomhus. Spacklet är avsett för lagning och spackling i tjocka skikt på puts, betong, lättbetong och skivmaterial. Handspackel Grov har mycket god fyllnadsförmåga. Spacklet är smidigt och starkt, och grått till färgen.Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.