Garage Täckfärg

Garage Täckfärg

10922
Blank karbonatiseringshämmande färg
1 kr
Garage Täckfärg är en blank alkalibeständig akrylatfärg som skyddar underliggande betong mot fukt och karbonatisering. Garage lämpar sig speciellt för skydd av betongkonstruktioner som är utsatta för klimatpåfrestningar och är fri från skadlig sprickbildning som kan inverka på hållbarheten (större än hårfina sprickor). Användningsområden: För målning av betongytor i mörka utrymmen, t.ex parkeringshus både inom- och utomhus. Garage är CE-märkt.