Fönsterkitt
Fönsterkitt
Fönsterkitt

Fönsterkitt

10099
Traditionellt fönsterkitt
1 kr
Fönsterkitt är ett kitt för isättning av glas och reparationer av fönster före målning. Fönsterkitt fäster bra på glas, trä och metall. Kittet varken hårdnar eller spricker.