Fogutjämnare

10313
SEK 199
Lätt att använda för att få en perfekt fog.