Betong

Betong

10912
Karbonatiseringshämmande akrylatfärg
1 kr
Betong en vattenburen alkalibeständig akrylatfärg som skyddar underliggande betong mot fukt och karbonatisering. Betong lämpar sig speciellt för skydd av betongkonstruktioner som är utsatta för klimatpåfrestningar och är fri från skadlig sprickbildning som kan inverka på hållbarheten. Användningsområden: För målning av betongytor, såsom fasader, balkongelement samt olika betongkonstruktioner t.ex parkeringshus både inom- och utomhus. Betong uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 1504-2:2004.