Ammoniak, 24,5%
Ammoniak, 24,5%

Ammoniak, 24,5%

10550
199 kr
Teknisk kvalité. Rengöringsmedel. För nedmattning av färg. Handsktyp: pvc.